Choď na obsah Choď na menu
 


Preteky Varín 2019/mem.J.Púčika/

Propozície.

SRZ MsO Žilina
organizuje dňa
22. jún 2019

varin-4.jpg
IV. ročník detských pretekov v LRU – plávaná
MEMORIÁL J. PÚČIKA
Váh č. 14 - Varín
PROPOZÍCIE

Dňa 22.6.2019 (sobota) od 8:00 – do 13:00 hod
SRZ MsO Žilina v spolupráci s obvodnou organizáciou č. 5 - Varín usporiada IV. ročník pretekov detí v LRU – plávaná ,, Memoriál Jozefa Púčika“ na rieke Váh č. 14 (nad ústím rieky Varínka, 100 m v smere proti toku rieky Váh).


Organizačný výbor:
Riaditeľ pretekov: Štefan Rybár
Technický vedúci: Miroslav Tomašov
Hlavný rozhodca: Miroslav Williger
Pomocní rozhodcovia: zabezpečí ObO č. 5 Varín
Bodovacia komisia: Marian Oberta
Garant pretekov: Ladislav Horčičák
Zdravotná služba: zabezpečí ObO č. 5, Varín, č . tel 112
Štartovné na preteky:
Deti ( od 3 do 14 rokov) 0,00 eur
Kategórie pretekárov
Deti I.......................... od 3 do 9 rokov vrátane
Deti II......................... od 10 do 14 rokov vrátane
Počas konania pretekov bude poskytnuté občerstvenie , z toho dôvodu je potrebné sa na tieto preteky včas prihlásiť !


Program:
8:00 - 8:30 prezentácia a žrebovanie
8:30 - 9:00 príprava pretekárov na miestach
9:00 - 12:00 vlastné preteky
12:00 - 12:20 vyhodnotenie pretekov
12:30 vyhlásenie výsledkov

TECHNICKÉ POKYNY:
Preteky sa konajú za každého počasia podľa platných predpisov pre športovú činnosť, vydaných SRZ OSČ Žilina v roku 2012 vrátane všetkých doplnkov. Každý pretekár súťaží na vlastné nebezpečie.
Loví sa na jednu udicu, spôsobom na plávanú podľa Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. a vyhlášky MŽP č. 381/2018 platné od 1.januára 2019 a Miestny rybársky poriadok pre rok 2019.
Bodovaná bude každá ulovená ryba.
Jednotlivé úlovky budú rozhodcom zmerané v mm a zapísané pretekárovi do bodovacieho lístka. Pri zhodnosti bodov v mm rozhoduje dĺžka najväčšej ulovenej ryby.
UPOZORNENIE: V prípade možnosti poškodenia ryby je pretekár povinný vlasec odstrihnúť. Každá ulovená ryba musí byť po zmeraní rozhodcom s náležitou opatrnosťou pustená späť do vody. Preteky sú usporiadané v režime chyť a pusť. Privlastnenie si úlovku je zakázané.
Vyhodnotení budú všetci zúčastnení pretekári.
Odmenení budú prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách.
Pravidlá preteku:
1. Pretekár loví na jednu udicu na plávanú s jedným nadväzcom a jednoduchým háčikom.
2. Zakázané spôsoby lovu: muškárením, na prívlač, na ťažko, na žbirolino, na živú alebo mŕtvu rybku.
3. Počas konania pretekov:
a. je povolené vnadenia pred a počas neho,
b. pretekár môže použiť nástrahu rastlinného alebo živočíšneho pôvodu,
c. sa pretekárom zakazuje brodiť.

Protest je možné podať do 30 minút po vyhlásení výsledkov.
Pretekári sa na tieto preteky môžu prihlásiť u Štefan Rybár ( 0903624272 ) alebo Miroslav Tomašov ( 0905448084 ) v termíne od 12.6 do 20.6 2019.
Organizátori si vyhradzujú právo stanoviť maximálny počet 36 pretekárov.
Občerstvenie bude zabezpečené obvodnou organizáciou č. 5 - Varín.
Tešíme sa na Vašu účasť, prajeme Vám pekný športový zážitok a veľa ulovených rýb.
Petrov zdar!