Choď na obsah Choď na menu
 


Pravidlá pre činnosť.

Pravidlá pre činnosť.

Klub vyvíja svoju činnosť počas celého  roka .

Činnosť spočíva najmä z:

  1. teoretickej a praktickej prípravy na výkon rybárskeho práva z dôrazom na vykonávanie praktického rybolovu v teréne

  2. účasti na rybárskych pretekoch

  3. členom  bude umožnené v rámci prípravy loviť ryby počas celej sezóny

Rozsah, forma, obsah a spôsob prípravy je v kompetencii vedúceho . Člen sa musí zúčastniť min. na 60 % času činnosti  z rozsahu určeného vedúcim.

Vedúci vedie evidenciu členov , v ktorej zaznamenáva účasť jednotlivých členov na jeho činnosti.

Členom sa môže stať člen SRZ s platným rybárskym lístkom vo veku od 10 do 15 rokov a po vyplnení písomnej prihlášky a jej doručení do 15.12.bežného roka vedúcemu.

Prihláška do krúžku sa obnovuje každý rok.

Člen krúžku, ktorý 3x dôveryhodne neospravedlní svoju neúčasť na činnosti krúžku, je z neho vylúčený.